Cách chọn đất làm huyệt mộ

Huyệt dùng cho việc “hung táng”, nghĩa là chôn ngưòi mới chết, tuy có lựa chọn nhưng cũng không kỹ lưỡng bằng khi chọn huyệt “cát táng”, khi cải táng- Ngôi huyệt lúc cải táng mới là ngôi huyệt vĩnh viễn.

Ngày xưa người ta rất kỹ trong vấn đề chọn đất vì họ cho rằng nó sẽ ảnh hưỏng đến sự phát đạt, hưng thịnh cho con cháu dòng họ về sau.

Chính vì sự tin tưởng này mà trước khi an táng ông bà cha mẹ, tang gia bao giờ cũng chọn ngôi huyệt rất cẩn thận và cũng chính vì vậy, những người khá giả thường xây sinh phần để khi nhắm mắt, con cháu đã sẵn có nơi chôn cất khỏi phải tìm kiếm.

Theo sách địa lý cổ, ngôi huyệt đúng đất gọi là “huyệt trường”, phải có “tiền án” y “hậu án”, “tả long”, “hữu hổ”, tức là có những mô đất cao thấp tượng trưng cho án huyệt, ao nước, tay long, tay hổ.

Ngoài ra, trước huyệt phải có “minh đường thuỷ tụ”, phía sau phải có “long mạch thu thúc”, phía ngoài phải có “bàng sa triều củng”, cốt phải có “tụ khí tàng phong”.

Những thầy địa lý xưa phân biệt ngôi huyệt tốt xấu theo các mô đất. Ở đây “thượng nhất thốn vi sơn, hạ nhất thốn vi thuỷ”, nghĩa là đất cao hơn một tấc là núi, thấp hơn một tấc là nước.

Huyệt dùng cho việc “hung táng”, nghĩa là chôn ngưòi mới chết, tuy có lựa chọn nhưng cũng không kỹ lưỡng bằng khi chọn huyệt “cát táng”, khi cải táng- Ngôi huyệt lúc cải táng mới là ngôi huyệt vĩnh viễn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *