Cáo thần đạo lộ và cách phát dẫn

Còn gọi là “đưa đám”, tiễn đưa và vĩnh biệt người chết. Thông thường dân gian thường xem ngày giờ để chôn cất, nhiều khi để chậm lại một, hai ngày. Sau khi người thân lạy khóc, người chấp sự hô: “Được ngày giờ, xin rước linh cữu lên đường”.

và phát dẫn (đưa đám) được làm khi đưa linh cữu đến nơi an táng.
Cáo và phát dẫn

Vào ngày đưa đám, trước khi rước linh cữu lên đường, người ta làm lễ cáo thần đạo lộ, để cho đám tang đi được thanh thản.

Cáo thần đại lộ có lễ trầu rượu, oản quả hay lễ mặn tuỳ tâm thường có thêm vàng, hương, một đĩa xôi, một thủ lợn hoặc chân giò hay con gà. Nhà giàu lập hương án đặt nơi đầu ngõ tế một tuần rượu. Có thể cử người đại diện, tang chủ không phải đích thân hành lễ.
Phát dẫn

Còn gọi là “đưa đám”, tiễn đưa và vĩnh biệt người chết. Thông thường dân gian thường xem ngày giờ để chôn cất, nhiều khi để chậm lại một, hai ngày. Sau khi người thân lạy khóc, người chấp sự hô: “Được ngày giờ, xin rước linh cữu lên đường”.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *