Nhân Quả

Tại sao làm việc ác mà lại không bị ác báo?

Chúng ta mong muốn bồi đắp thêm phúc báo thì ban đầu cũng cần phải là có phúc báo, có phúc báo làm nền tảng,

Duyên vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước đúng hay sai?

Người vợ sau khi nghe xong lời khuyên của vị ni cô, liền không để tâm trách móc, tìm lỗi ở ai nữa mà cố

Số mệnh của mỗi con người

theo tinh thần Phật giáo, không có Trời , Đất hay Hi Di Lão tổ nào có thể quyết định hay sửa đổi vận mệnh

Tiền tài theo quy luật của nhân quả

Lúc ông đập tượng, người giữ đền nói: “Ông không cần tức giận quở mắng Vương Gia, chiếc xe máy mà con trai ông cưỡi,

Giàu nghèo theo quy luật nhân quả

Chỉ cần người khác nhúc nhích gì là họ biết người này đang khổ hay không khổ để lo lắng ngay, họ thương yêu vạn