Đám Ma

Tiền phúng điếu là gì?

Tóm lại, việc phúng điếu (dù có lãng phí) vẫn là một phong tục tập quán quen thuộc, giàu tính nhân văn, trở thành một

Cách chọn đất làm huyệt mộ

Huyệt dùng cho việc “hung táng”, nghĩa là chôn ngưòi mới chết, tuy có lựa chọn nhưng cũng không kỹ lưỡng bằng khi chọn huyệt

Cách chuyển cữu và lễ yết tổ

Chủ tang và con của người chết vào làm lễ cáo yết thay người chết lễ bốn lạy không cầm gậy, rồi lùi xuống một

Cáo thần đạo lộ và cách phát dẫn

Còn gọi là “đưa đám”, tiễn đưa và vĩnh biệt người chết. Thông thường dân gian thường xem ngày giờ để chôn cất, nhiều khi

Lễ Hạ Huyệt là gì

Trong lễ hạ huyệt, có khi người ta còn đọc điếu văn. Để tỏ lòng thương kính trước khi lấp đất, thân nhân bằng hữu

Vì sao có đám ma lại “xin miễn chấp điếu”?

4. Một số người có chức vụ, địa vị cao cũng rất ngại và sợ bị mang tiếng khi gia đình có tang vì đôi