Lễ Chùa

Cách đi chùa Ngọc Hoàng cầu con

Người dân muốn cầu con thì đến phòng thờ Kim Hoa thánh mẫu và 12 bà mụ nằm phía bên trái chánh điện. Ở đây,

Đi chùa lễ Phật đầu năm một nét đẹp truyền thống lâu đời

Khi ta không làm điều xấu, chỉ làm điều thiện, mọi tai ương sẽ tránh được, điều tốt đẹp sẽ đến. Đó chính là điều

Những điều nhận thức sai lệch về Phật giáo hiện nay

Ngoài ra, chùa là thánh đường thờ Phật nhưng nhiều nơi lại đưa cả thờ Mẫu là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt

Những nghi lễ và những bài văn khấn khi đi chùa Hương

Người đến chùa thực thi tín ngưỡng, những điều nói trên mà tín chủ làm được trước khi đến cửa chùa thì đó chính là