Lời Phật Dạy

4 lời khuyên của sư thầy là sự cô đọng cả một đời người

Vị sư nghe xong, ông lần tràng hạt: “A Di Đà Phật. Con thật sự rất có duyên với cửa Phật. Ta sẽ nói cho

Thuận theo tự nhiên cũng chính là một loại hạnh phúc

Rất nhiều sự tình, nó thế nào, chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi

Tiền tài theo quy luật nhân quả của phật giáo

Lúc ông đập tượng, người giữ đền nói: “Ông không cần tức giận quở mắng Vương Gia, chiếc xe máy mà con trai ông cưỡi,

Cách để kiềm chế sự ngạo mạn

Nếu như người tu hành có tính ngạo mạn là điều dễ hiểu nhưng nếu người tu hành mà không nhìn thấy sự ngạo mạn

Số mệnh mỗi con người sẽ ra sao

theo tinh thần Phật giáo, không có Trời , Đất hay Hi Di Lão tổ nào có thể quyết định hay sửa đổi vận mệnh

Người nhẫn nhục không phải là rùa rút đầu

Thế giới vốn không viên mãn, không viên mãn sẽ sinh ra không như ý, không như ý sẽ sinh ra nhục. Trong nhà Phật,