Số mệnh của mổi người

Số mệnh mỗi con người sẽ ra sao

theo tinh thần Phật giáo, không có Trời , Đất hay Hi Di Lão tổ nào có thể quyết định hay sửa đổi vận mệnh