giới thiệu về Đền Chử Đồng Tử

Ngôi Đền Chử Đồng Tử (Khoái Châu, Hưng Yên) đến cầu tình duyên

Chính vì thế nhiều người đến đây không chỉ để dâng nén nhang tưởng nhớ tới một trong những “tứ bất tử” của Việt Nam