đi chùa nên cầu nguyện như thế nào

Phật tử nên đi chùa cầu nguyện như thế nào cho đúng

* Kế đến là cầu nguyện hay phát nguyện làm theo những lời đức Phật đã chỉ dạy thông qua năm điều giới mà mỗi